Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Mart 2008 ›› Yazarlara Bilgi


Yazarlara Bilgi

    

YAZARLARA BİLGİ

Dergi Jinekoloji ve Obstetrik bilimi ile ilgili konularda yapılan bilimsel araştırmaları, derlemeleri, ilginç olgu bildirilerini ve bilimsel panelleri yayınlar. 

Dergi her üç ayda bir çıkar ve dört sayıda bir volüm tamamlanır. 

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış olması gerekir. 

Makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir. 

Tüm makaleler Türkçedir. Makalelerin Türk Dil Kurumu'nun Tükçe Sözlüğüne ve Yeni Yazı Kılavuzuna uygun olması gerekir. Teknik terimler Türkçe, Latince Türk Tıp terminolojisine yerleşmiş kelimelerle yazılmalıdır. 

Bilimsel makalelerin dergide yer alabilmesi için Yayın Kurulu'nun onayından geçmesi ve uygun görülmesi gerekir. Yayın Kurulu, yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek, yazarın izni ile düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir.

 

MAKALE KOŞULLARI:

Makale, standart daktilo kağıtlarına makine ile yaprağın bir yüzüne, iki satır aralıklı olarak yazılmalı, her sayfasında iki yandan 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. 

Başlıklar kısa ve açık ifadeli olmalıdır. 

Yazarların ünvan kullanmaksızın adı (küçük harf), soyadı (büyük harf) başlığın altında ortaya yazılmalıdır. 

İlk sayfada, dip not ile yazarların görev yeri ve ünvanları ve yazı ile ilgili bilgi, kongrede sunulmuş olması veya herhangi bir kurumun desteği yazılmalıdır. 

Bilimsel makalelerde konu bölümleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: 

Özet, Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar 

Özet, Türkçe (200 kelimeye kadar) ve İngilizce (İngilizce başlığı ile bir arada) yazılmalıdır. Özet, çalışma ve araştırmanın amacını ve kullanılan yöntemleri kısaca belirtmeli, ana bulgular varolan sonucu destekleyecek ölçüde ayrıntılarla bildirilmeli, elde edilen sonuç yazılmalıdır. Özette amaç, materyal metod, bulgular ve sonuç başlık olarak yazılmalıdır. 

Özetlerin altına anahtar kelimeler "key words" yazılmalıdır. 

Olgu bildirilerinde ise konu bölümleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır. 

Türkçe özet (200 kelimelik), İngilizce özet (İngilizce başlığı ile birarada) Olgu (veya olguların) bildirisi, Tartışma, Kaynaklar, 

Derlemelerde makale koşulları ile ilgili sıra takibi zorunlu değildir. Derlemelerin yayınlanabilmesi için yazar veya yazarın konu ile ilgili uzmanlık ve deneyimleri Yayın Kurulu tarafından göz önünde tutulur. 

Kaynaklar alfabetik olarak değil yazı içinde geçiş sıralarına göre ve yazı içinde parantezle numaralandırılmalıdır. 

Konu ile ilgili Türkçe kaynaklar yeterince taranmalıdır. 

Kaynaklar aşağıdaki düzen içinde yazılmalıdır: 

Yazarların soyadı, isim baş harfleri, 2'ci veya devamındaki yazarların isim baş harflerinden sonra virgül son isim baş harflerinden sonra iki nokta ? Makalenin adı ? Derginin Index Medicus'a göre kısaltılmış adı veya tam başlığı ? Volüm sayısı, ? Sayı (zorunlu değildir) ? Sayfa (başlangıç sayfası) ? Yıl

 

Dergi için örnek:

1. Funderburk SJ, Fithrie D, Meldrum D: Outcome of pregnancies complicated by early vaginal bleeding. Brit J Obstet Gynaecol 87:100, 1980.

 

Kitap için örnek:

20. Disaia PJ, Creasman W: Clinical Gynecologic Oncology The C.V. Mosby Company. London, 235, 1984. 

Kitaptan alınmış bölüm için örnek: 2. Gamzell CA, Roos P, Loeffler FE: Follicle stimulating hormone extracted from human pituitary. In Behrman S. Kistner RW (eds): Progress in Infertility Little, Brown Boston 375, 1968

 

TABLO ve RESİMLER

Tablo ve resimlerin No'ları yazı içinde parantezle belirtilmelidir. Fotoğraflar ayrı bir zarfa konulmalı ve arka yüzleri numaralanmalıdır. Tablo, resim, grafik, fotoğraf, slaytların alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmalı ve sıra numarası verilmelidir. 

 

MAKALE GÖNDERME KOŞULLARI

Makalelerin üç kopya yollanması gerekmektedir. 

Makale MS Microsoft Word formatında disket ile gönderilmelidir. 

Makalenin ilk sayfası yazarların onay ve imzalarını içermelidir. Bu sayfada iletişimden sorumlu yazarın iletişim adresi, telefon, faks ve e-posta adresi yer almalıdır. 

Makale ve resimler yazarlara iade edilmez. 

 

Makalelerin posta ile gönderilme adresi:

Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 
P.K. 11 Cerrahpaşa-34303- İSTANBUL 

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın