Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Çocuk Solunum Dergisi Haziran 2006


Çocuk Solunum Dergisi Haziran 2006

 Haziran 2006

    
Çocuk Solunum Dergisi 2006; 1(2): 72-76 
Hışıltılı Çocuklarda Atakların Önlenmesi
Nihat SAPAN
ÖZET
 Hışıltı çocukluk çağında en sık görülen klinik bulgulardan biridir. İlk üç yaş içinde hışıltısı olan çocukların genellikle % 30 kadarında hışıltı 3 yaştan sonra da devam eder ve bu çocuklar astım tanısı alırlar. Hışıltılı çocuklardan hangisinin astım tanısı alacağı kesin olarak tahmin edilememekle birlikte, alerji öyküsü ve alerjik laboratuvar bulguları olan bebekler bu konuda daha yüksek riske sahiptirler. Bu nedenle özellikle erken dönemde hışıltısı olan ve alerjik testleri pozitif bulunan, atopik dermatit veya alerjik rinit gibi bir alerjik hastalığa ait bulgular gösteren veya ailede alerji öyküsü pozitif olan hışıltılı bebeklerin astım tedavilerinin erken başlatılması uzun dönem tedavide daha iyi sonuçlar verecektir. 
Anahtar kelimeler: Hışıltı, çocuk, astım 

 

Çocuk Solunum Dergisi 2006; 1(2): 72-76 
Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Tedavi

Agop ÇITAK

ÖZET
     Hışıltı çocukluk çağında en sık görülen klinik bulgulardan biridir. İlk üç yaş içinde hışıltısı olan çocukların genellikle % 30 kadarında hışıltı 3 yaştan sonra da devam eder ve bu çocuklar astım tanısı alırlar. Hışıltılı çocuklardan hangisinin astım tanısı alacağı kesin olarak tahmin edilememekle birlikte, alerji öyküsü ve alerjik laboratuvar bulguları olan bebekler bu konuda daha yüksek riske sahiptirler. Bu nedenle özellikle erken dönemde hışıltısı olan ve alerjik testleri pozitif bulunan, atopik dermatit veya alerjik rinit gibi bir alerjik hastalığa ait bulgular gösteren veya ailede alerji öyküsü pozitif olan hışıltılı bebeklerin astım tedavilerinin erken başlatılması uzun dönem tedavide daha iyi sonuçlar verecektir. 
Anahtar kelimeler: Hışıltı, çocuk, astım 

 

Çocuk Solunum Dergisi 2006; 1(2): 86-93 
Çocukluk Çağında Toplum Kaynaklı Pnömoniler

Nalan KARABAYIR, Hakan GEMİCİ, Akın KAYNARPINAR

ÖZET
     Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağında önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olan toplum kaynaklı pnömoniler (TKP), ülkemizde de sık görülen bir infeksiyon hastalığıdır. Yenidoğan döneminden sonra yaşamın ilk 2 yılında en sık rastlanan etkenler viruslardır. Tüm yaş gruplarında bakteriyel pnomöninin en sık etkeni ise S. pneumoniedir. Uygun antibiyotiklerle yapılan tedavi sonucunda prognoz genellikle yüz güldürücüdür. Bu yazıda TKP'nin etyoloji, tanı ve tedavisi literatür ışığında gözden geçirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Ateş, çocuk, pnömoni, toplum kaynaklı pnömoni 

 

Çocuk Solunum Dergisi 2006; 1(2): 94-99 
2005'li Yıllarda Ani Bebek Ölümü Sendromuna Bakış

Nalan KARABAYIR, Fatma OĞUZ

ÖZET
     Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) nedeni bilinmeyen bir fenomen olarak, geçtiğimiz dekatta sıklığında belirgin azalma olmasına karşın sütçocukluğu döneminde 3. sıklıkta ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Araştırmalar sonucu ABÖS patoloji ve epidemiyolojisi daha iyi anlaşılmıştır. Ancak gelişmelere rağmen halen nedenleri tam olarak bilinmemektedir. ABÖS'de ölüme neden olan mekanizmaların heterojen olduğu, çeşitli respiratuar ve kardiovasküler anormalliklerin söz konusu olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. AAP 1992'de bebeklerin sırtüstü pozisyonda uyutulmalarının ABÖS riskini azaltacağını bildirmesinden sonra ABÖS oranı % 40'tan fazla azalmıştır. Ayrıca yumuşak yatakta yatırmama, ortamda yumuşak objeler bulunmaması, aşırı sıcaktan kaçınma, battaniyenin en fazla göğse kadar çekilmesi ve ayakların karyola alt ucuna değmesi veya uyku tulumunun kullanılması, ebeveynle aynı yatakta uyumadan kaçınma, ancak ebeveynle aynı odada uyuma, uykuya yatarken emzik kullanma, sırtüstü uyuma konusunda yenidoğanlarla ilgilenen profesyoneller ve bakıcılara eğitim verilmesi gibi diğer çevre faktörleri değiştirilerek ABÖS riski daha da azaltılabilir. 
Anahtar kelimeler: Ani bebek ölümü, sırtüstü yatırma, sırtüstü yatışı öneren kampanyalar 
Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın