İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 2019 Sayı-2

    

IKKSST 11(2);2019

İçindekiler / Contents

 

Derleme / Review

 

Gelişimsel Kalça Displazisinde Etyoloji ve Tanı (I)
Etiology and Diagnosis in Developmental Dysplasia of the Hip (I)
C. Ertürk, H. Büyükdoğan |61-69
Klinik Araştırmalar / Clinical Investigations

 

Klinik Araştırmalar / Clinical Investigations

 

Psychosocial And Behavioral Functioning of Cognitively Normal Children with History of Neonatal Seizure: Case Control Study
Yenidoğan Döneminde Nöbet Geçiren Mental Düzeyleri Normal Çocukların Psikososyal ve Davranışsal İşlevleri: Olgu-Kontrol Çalışması
E. P. Yıldız, G. Bektaş, U. Tekin, M. Ulak Özkan, M. Çalışkan, N. Aydınlı, M. Özmen |70-74Sefal Hematomlu Yenidoğan Tedavisinde Cerrahi Gerekli mi?
Is the Surgery Necessary at the Neonatal Cephalohematoma?
A. Güngör, M. Üçer, Ş. S. Baydın |75-79Türkiye’de Yaşayan Sağlıklı Bireylerde Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Maküla Bölgesindeki Yüzeysel Kapiller Sahanın Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi
Quantitative Evaluation of Superficial Retinal Capillary Area via Optical Coherence Tomography in Healthy Individuals in Turkish Population
A. Özkaya, H. N. Tarakçıoğlu |80-85Femtosaniye Lazer Destekli LASIK ve SMILE: Refraktif Sonuçlar, Kontrast Duyarlılık ve Korneanın Yüksek Sıralı Aberasyonlarının Karşılaştırılması
Femtosecond Laser Assisted LASIK vs SMILE: Refractive Results, Contrast Sensitivity and Corneal Higher Order Aberrations
K. İ. Çankaya, D. Yaşa, A. Ağca, Y. Yıldırım, A. Demirok |86-92Multipl Myelomlu Hastalarda KIM1 ve NGAL Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Önemi
KIM1 and NGAL Expression in Patients with Multiple Myeloma and Clinicopathological Significance
D. Solakoğlu Kahraman, G. Diniz, Ö. Kaya, C. Ceylan |93-97Bartolin Bezi Marsupiyalizasyonu Yapılan İki Yüz Otuz Olgunun İncelenmesi
Evaluation of 230 Cases of Bartholin Gland Marsupialisation
B. Aslan Çetin, B. Aydoğan Mathyk, H. Çetin, İ. Polat |98-101Akut Skrotum
Acute Scrotum
S. Özaydın, Y. H. Çavuşoğlu |102-109

 

Olgu Sunumu / Case Report

 

Yumuşak Doku
Perinöroma Soft Tissue Perineurioma
E. Kangal, Ö. Yalçın |110-112

Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi |IX-XII

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın