İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 2019 Sayı-1

    

İçindekiler / Contents

 

Derleme / Review

Yenidoğanlarda Tromboembolik Olaylar
Neonatal Thromboembolic Events
M. Çetinkaya |1-6

 

Klinik Araştırmalar / Clinical Investigations

İnsidental Tiroid Karsinomlarında Prediktif Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma
Predictive Factors in Incidental Thyroid Carcinoma: A Retrospective Study
O. Üreyen, D. Alay, H. Fenercioğlu, R. Güneş Öztürk, Z. H. Adıbelli, E. İlhan |7-12

 

Comparison of Ciprofloxacin with a Combination of Cefixime-Clavulanic Acid Treatment in the Prophylaxis of Transrectal Prostate Biopsy
Transrektal Prostat Biyopsisi Proflaksisinde Siprofloksasin ile Sefiksim-Klavulonik Asit Tedavisinin Karşılaştırılması
G. Özmerdiven, E. Erdoğan, E. Altıok |13-18

 

Ultrasonographic Findings and Breast Cancer Risk in Women with Mastalgia Under 40 Years
Mastalji Yakınması Olan Kırk Yaş Altındaki Kadınlarda Ultrason Bulguları ve Meme Kanseri Riski
S. Hot, Z. Ü. Coşkun, A. Ertürk, Ö. Bender, Ö. Yüzer, P. Özay Nayır, O. Yılmaz, A. Sarı |19-26

 

Birth Before 37th Gestational Week and Cervicovaginal Prolactin
Otuz Yedinci Gebelik Haftasından Önce Doğum ve Servikovajinal Prolaktin
A. Kaban, S. Sezer, B. Erdem |27-30

 

Bölgemizde Yürütülen Kolon Kanser Tarama Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Effectiveness of Colon Cancer Screening Program Conducted in Our Region
Y. Kara, İ. Şamil Sarıcı, M. U. Kalaycı |31-36

 

3.0 Tesla Difüzyon Tensor MR Görüntüleme Parametreleri ile Meme Kanseri Subtipleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between 3.0 Tesla Diffusion Tensor MR Imaging Parameters and Breast Cancer Subtypes
S. Tokgöz Özal, A. Akdoğan Gemici, E. İnci, S. Karabulut |37-42

 

Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği
Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department
R. B. Tapkan, U. M. Kalafat, S. Doğan, A. Sağlık, A. Yılmaz, D. N. Özüçelik |43-47

 

Açıklanamayan İnfertilitede Klomifen Sitrat ile Ovulasyon İndüksiyonunda Gebeliğe Etki Eden Faktörler
Predictive Factors Affecting Pregnancy in Ovulation Induction with Clomiphene Citrate in Unexplained Infertility
N. Köroğlu, G. Y. Yıldırım, E. N. Tola, B. Aslan Çetin, K. Bağcı Çakmak, İ. Polat |48-52

 

Olgu Sunumları / Case Reports

Diffusie Alveolar Hemorrhage-Complication of Warfarin Treatment
Diffüz Alveolar Hemoraji-Warfarin Tedavi Komplikasyonu
D. Aliyev, E. Özer, C. Şahin, O. Özlü |53-57

 

Amyand Herniye Yaklaşım ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi
Approach to Amyand Hernia and Review of the Related Literature
Y. E. Altundal, A. Kocakuşak, M. Dinçer, A. Hut, D. Yıldırım, M. Akıncı |58-60

 

Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi |IX-XII

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın