İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 2019 Sayı-3

    

IKKSST 11(3);2019

İçindekiler / Contents

Klinik Araştırmalar / Clinical Investigations


Chiari Tip 2 Malformasyonunda Cerrahi Tedavi Ne Zaman Gerekli?
When is Surgical Treatment of Chiari Type 2 Malformation Necessary?
Ş. S. Baydın, M. Üçer, A. L. Aydın |113-117

 

Bir Kamu Rehabilitasyon Hastanesinde Robotik Rehabilitasyon Hastalarının Yaş Gruplarına Göre Demografik Özellikleri
Demographic Characteristics of Robotic Rehabilitation Patients in a Public Rehabilitation
Hospital According to Age Groups                                                                           
B. Bilir Kaya, Ö. Ayaz | 118-124

 

Kronik Lateral Epikondilit Tedavisinde Ozon ve Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of Ozone and Extracorporeal Shockwave Therapy in the Treatment of Chronic Lateral Epicondylitis
A.Bilge, C. Gönen Aydın |125-132

 

Tip 2 Diabetes Mellitus Beyin Dokusunda Hacim Değişimlerine Etki Eder
Type 2 Diabetes Mellitus Affects Volume Changes In Brain Tissue
M. Akarsu, G. Yürüyen . |133-140

 

Yetişkin Önkol Diyafiz Kırıklarının Düşük Temaslı Dinamik Kompresyon Plağı ile Tedavi Sonuçları
Retrospective Evaluation of Adult Diaphyseal Forearm Fractures Result In The Treatment Of Plate Osteosynthesis
A. Köse, M. Ç. Engin, M. Topal, A. E. Paksoy, M. İpteç, İ. A. Öztürk, S. Aykut |141-148 

 

Lenf Bezi Büyüklüğü ile Gelen Hastalarda Etiyoloji; İnfeksiyon Hastalıkları Açısından Yaklaşım
Etiology in Patients Presenting with Lymphadenopathy; Approach From the Perspective of Infectious Diseases
R. A. Çetinkaya, A. İlbak, E. Yenilmez |149-156

 

Acil Serviste Kan ve Kan Ürünü Kullanılan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
A Retrospective Evaluation of the Patients for Whom Blood and Blood Products were Used in the Emergency Department
S. Doğan, B. Bulut, U. M. Kalafat, C. Dikmetaş, D. Niyazi Özüçelik, R. Yazıcı, K. Şanlı,B. Cander |157-163

 

Çok Küçük Prematüre Bebeklerde Erken Parsiyel Karbondioksit Düzeyleri ile Nörogelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Association Between Early Partial Carbondioxide Levels and Neurodevelopmental Outcomes of Very Preterm Infants
G. Kadıoğlu Şimşek, F. E. Canpolat, H. G. Kanmaz Kutman, Z. Üstünyurt |164-170

 

AA Amiloidozlu Hastalarda Serum FGF-23 Düzeyi Subklinik Aterosklerozun Göstergesi midir?
Is Serum FGF-23 Associated with Subclinic Atherosclerosis in Patients with AA Amyloidosis?
A. Bakan, A. Oral, A. Özkök, S. Alışır Ecder, Ö. C. Elçioğlu, G. Şaşak Kuzgun, B. Aydın Bahat, A. R. Odabaş|170-177

 

Stres İnkontinans Nedeniyle Transobturator Tape (TOT) Operasyonu Yapılan Hastalarda Yaşamsal Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Quality of Life in Patients who Underwent Transobturator Tape (TOT) Surgery for Stress Incontinence
M. Erkoç, H. Beşiroğlu |178-183

 

Bağırsak Parazitlerinin Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Değerlendirme
The Epidemiology of Intestinal Parasites: Evaluation of Five Years
B. Bayındır Bilman, M. Yetik  | 184-189

 

Tıp Fakültesi Asistanlarının Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sleep Quality in Medical Faculty Residents
G. Küçükosman, Ö. Pişkin, V. Hancı, R. D. Okyay, B. S. Yurtlu, S. Bilir, Ü. Sezer I. Özkoçak-Turan |190-194

 

Memenin Filloid Tümörlerinde Ultrasonografi ve Elastografi Bulguları
Ultrasound and Elastography Findings in Phyllodes Tumors of the Breast
H. Aslan, A. Pourbagher | 195-200

 

Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgularımızın Enzim Eksikliği Açısından Dağılımı: Yüz Kırk Beş Hasta ile Tek Merkez Deneyimi
Distribution of Enzyme Deficiencies in Patients with Congenital Adrenal Hyperplasia: A Single-Center Experience with 145 Patients
M. Yıldız, H. Önal, B. Aydın, A. Gezdirici, A. Akgün, E. Yılmaz Güleç, B. Belde Doğan, E. Adal | 201-206

 

Haptik Geri Beslenme Özellikli Ultrason Eşliğinde Perkütan Meme Biyopsisi Simülatörü
An Ultrasound Guided Percutaneous Breast Biopsy Simulator with Haptic Feedback
M. E. Aksoy | 207-211

 

Dizin |  X-XI
Hakemlere Teşekkür |XII
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi | XIII-XVI

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın